Historia

Massagens historia

Massage nämns för första gången i Nei Ching, som är världens äldsta medicinska verk skrivet år 2598 f.Kr. Det innebär att massage är en av de äldsta dokumenterade behandlingsmetoderna som finns. Behandlingsmetoden sprids till Indien år 1000 f.Kr.

I Grekland utarbetade Hippokrates, läkekonstens fader, som levde omkring 460-370 f.Kr. regler för hur massagen skulle tillämpas och var den förste som beskrev den medicinska effekten av massage.

Per-Henrik Ling, 1776-1839, ofta kallad den svenska massagens fader var ett nytt, svenskt fenomen som senare gick på export över hela världen. Han grundade det Kungliga Gymnastiska Central-institutet i Stockholm, där han utvecklade ett omfattande system av träning och behandling – svensk gymnastik och massage.